Προσωπικά Δεδομένα

Προσωπικά δεδομένα – Συλλογή – Επεξεργασία – Δήλωση απορρήτου

Mπορείτε να επισκέπτεστε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτετε την ταυτότητά σας, εκτός αν το επιθυμείτε. Για την έναρξη, όμως, μεταξύ μας συναλλαγής, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών σας στοιχείων. Για να παραγγείλετε κάποιο προϊόν μας, θα σας ζητήσουμε το πλήρες ονοματεπώνυμο, το e-mail, τη διεύθυνση σας, τη διεύθυνση αποστολής, αριθμό τηλεφώνου κ.ά.
Ακολουθούμε απαρέγκλιτα την ελληνική νομοθεσία περί Τήρησης Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων.

Δεν αποκαλύπτουμε σε τρίτους και με κανένα τρόπο δεν δημοσιοποιούμε ούτε χρησιμοποιούμε ως αντικείμενο εκμετάλλευσης τα στοιχεία που μας δίνετε. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο στο μέτρο που κρίνεται απολύτως αναγκαίο για την εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων των επιμέρους υπηρεσιών μας, την ενημερωτική σας υποστήριξη, την επιλογή του περιεχομένου που σας προσφέρεται, ώστε να είναι συναφές με τις γενικές σας προτιμήσεις, την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεών σας σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που διατίθενται από και μέσω του emmy.gr , την ενημέρωσή σας σχετικά με νέες προσφορές προϊόντων και την εξυπηρέτηση της ομαλής λειτουργίας του site.

Κατ’ εξαίρεση μπορούμε να γνωστοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε στις εξής περιπτώσεις:

– Με τη ρητή σας συγκατάθεση για την με οποιονδήποτε τρόπο δημοσιοποίηση των προσωπικών σας στοιχείων. Φυσικά τη συγκατάθεση αυτή μπορείτε να την ανακαλέσετε ελεύθερα οποτεδήποτε.

– Προς τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία συνεργάζεται η εταιρία «Emmy»  και που είναι αναγκαία για την εκπλήρωση παραγγελίας από το emmy.gr 

– Εάν απαιτηθεί από το νόμο, με απόφαση δικαστηρίου ή ζητηθεί από οποιαδήποτε άλλη κρατική ή κανονιστική αρχή.

Mπορoύμε να αλλάξουμε ανά πάσα στιγμή τις παρούσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων, προκειμένου να τις προσαρμόζουμε στις μελλοντικές επεκτάσεις ή λοιπές τροποποιήσεις της ιστοσελίδας ή των μεμονωμένων υπηρεσιών. Δικαιούστε όμως ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε τη διαγραφή, διόρθωση ή συμπλήρωση των αποθηκευμένων δεδομένων που σας αφορούν.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων ως χρήστη των υπηρεσιών του emmy.gr  υπόκειται στους παρόντες όρους καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων) και τις διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει τροποποίηση του παρόντος.

Aυτό το κείμενο αποτελεί Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής και διαχείρισης των προσωπικών στοιχείων των επισκεπτών, χρηστών, και μελών από το ηλεκτρονικό κατάστημα emmy.gr Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η εταιρία «Emmy»  και το emmy.gr  δεν ευθύνονται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστείτε από τη χρήση της ιστοσελίδας, στην οποία προβαίνετε με δική σας πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων.

Το site του καταστήματος «emmy.gr» χρησιμοποιεί cookies γιατί χωρίς αυτά θα ήταν αδύνατον να λειτουργήσουν κάποιες βασικές υπηρεσίες του, όπως η κατάσταση των παραγγελιών, οι πολλαπλές επιλογές των χρηστών , η αποθήκευση αντικειμένων στο καλάθι ή στην λίστα, η αναγνώριση και διευκόλυνση των συχνών χρηστών καθώς και η βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς ενώ σε κάθε έξοδό σας από το site διαγράφονται αυτόματα.

Μάθετε περισσότερα για τα cookies στο www.cookiecentral.com

Στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας και του υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων:Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρία «Emmy»,τηλεφωνικά στο +30 24310-35966(Δευτέρα – Παρασκευή 09:30 – 15:30), με e-mail: info@emmy.gr και ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Ασκληπιού και Καποδιστρίου, Τρίκαλα Θεσσαλίας, Τ.Κ. 42100.